Przedsiębiorstwo Projektowania i Wykonawstwa Robót Elektrycznych "JAN" Sędek Spółka Jawna Informacje o Firmie "JAN" Sędek Aktualności Oferta Firmy "JAN" Sędek Realizacje Firmy "JAN" Sędek Podmioty współpracujące z Firmą "JAN" Sędek Galeria realizacji Firmy "JAN" Sędek Oferty pracy Firmy "JAN" Sędek Kwestionariusz osobowy Jan Sędek Racing Team Kontakt Dane teleadresowe Formularz kontaktowy Jak do nas dojechać Poleć znajomym Certyfikat jakości ISO 9001:2000 Wyszukaj

poprzednie zdjęcie następne zdjęcie zamknij
Informacja

praca
cofnij wersja do druku
Dane osobowe
Imię (imiona)


Nazwisko


Imiona rodziców


Nazwisko rodowe matki


Data i miejsce urodzenia


Obywatelstwo


Numer ewidencyjny (PESEL)


Numer identyfikacji podatkowej (NIP)


Miejsce zameldowania


Adres do korespondencji

Telefon

Stan cywilnyWykształcenie
Wykształcenie


Nazwa szkoły i rok ukończenia


Zawód


Specjalność


Stopień


Tytuł zawodowy - naukowy


Wykształcenie uzupełniające
Podać datę ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania


Kursy


Studia podyplomowe


Zatrudnienie
Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
(i okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych; ostatnie 5 miejsc pracy)

Zatrudniony od
Zatrudniony do

Nazwa i adres pracodawcy

Stanowisko


Zatrudniony od
Zatrudniony do

Nazwa i adres pracodawcy

Stanowisko


Zatrudniony od
Zatrudniony do

Nazwa i adres pracodawcy

Stanowisko


Zatrudniony od
Zatrudniony do

Nazwa i adres pracodawcy

Stanowisko


Zatrudniony od
Zatrudniony do
Nazwa i adres pracodawcy
Stanowisko


Dodatkowe informacje
Docelowe stanowisko


Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania
Oświadczenia
Oświadczam, że dane zawarte w polach: "Imię (imiona)", "Nazwisko", "Imiona rodziców", "Nazwisko rodowe matki", "Data i miejsce urodzenia", "Numer ewidencyjny (PESEL)", "Numer identyfikacji podatkowej (NIP)" są zgodne z:
- dowodem osobistym

seria


nr


wydanym przez


w dniu


- albo innym dowodem tożsamości


Stosownie do art. 12 ust.4 ustawy z dnia 14 XII 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. nr 25 z 1997 r. poz 970) oświadczam, że:
znajdujący się w


od dnia


realizacje
kontakt
Przedsiębiorstwo Projektowania i Wykonawstwa Robót Elektrycznych
"JAN" - Sędek Spółka Jawna

Ul. Łódzka 209
25-658 Kielce

Tel.: 041 346 06 12
Fax: 041 346 06 21

E-mail:
Copyrights © 2012 PPiWRE "JAN" - Sędek Spółka Jawna